Liên Hệ

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ dưới đây:

Liên hệ https://basketpedya.com/

Số điện thoại: 0965845123

Email: basketpedyavn2021@gmail.com

Địa chỉ: Số 132 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Telegram: @basketvn09